Subscribe RSS


“Kau di gelar sebagai penyeri dunia, hadirmu melengkap hubungan manusia, bukan sahaja diri ini yang biasa, malah adam turut sunyi tanpa hawa…”

Bait-bait pertama lagu nyanyian De Hearty, terasa istimewa pula kejadian wanita. Mengapa tidak, semua mengakui wanita itu hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita solehah. Lalu, sekadar hiasan kah kejadian seorang wanita?
Di dalam al-Quran diceritakan kejadian Nabi adam as. Diiringi Hawa sebagai isteri dan teman hidup adam. Kita juga dihidangkan kisah Isteri Firaun yang dapat mencegah niat Firaun untuk membunuh Nabi Musa as yang akhirnya, Nabi Musa as. yang terbuang menjadi terbilang. Sebagaimana terlakar dalam firman Allah yang bermaksud:

"Dan berkatalah istri Fir'aun, '(Ia) penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita ambil menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyedari." (Q.s. Al-Qashash: 9).


Kita singkap lagi kisah dimana ada dua orang wanita di kota Madyan, keduanya puteri Asy-Syekh al- Kabir, yang diberi minum oleh Nabi Musa as. Kemudian kedua wanita tersebut mengusulkan kepad ayahnya, supaya memberi pekerjaan kepada Nabi Musa as kerana beliau amanah dan kuat fizikalnya.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Wahai Bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (kepada kita), karena sesungguhnya orang yang terbaik, yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya'." (Q.s. Al-Qashash: 26).


Sejarah juga mencatatkan kisah ratu Balqis di negeri Yaman yang terkenal adil dan memiliki jiwa demokrasi. Setelah menerima surat daripada Nabi Sulaiman, berupa seruan untuk taat kepada allah dan menyembahNya, lalu dia meminta pendapat kepada semua kaumnya dan bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama.
Firman Allah swt.:

"Berkata dia (Balqis), 'Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku).' Mereka menjawab, 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang luar biasa (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah yang akan kamu perintahkan'." (Q.s. An-Naml: 32-3).

Kemudian dia berkata, sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt.:
"Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang terhormat jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat."
(Q.s. An-Naml: 34).


Kesimpulan dari pendapat ratu tersebut ialah bahwa penguasa-penguasa di dunia ini jika mereka hendak menguasai suatu negeri, maka mereka akan merusak dua hal, iaitu merosakan negara dan moral penduduknya.

Dalam sirah kehidupan Insan agung Muhammad S.A.W pula, bermula daripada yang ibu baginda Aminah, ibu susuan Baginda Halima As-Sa’diyah dan pengasuh baginda Ummu Aiman r.a dari habsyah. Kemudian, wanita pertama yang mengucap kalimah tauhid, sekaligus pembantu setia baginda, Siti Khadijah binti Khuwailid r.a. selain itu, Nama-nama wanita yang mahsyur, Siti Aisyah, Ummu Slamah dan banyak lagi. Nescaya, peranan wanita dalam kebangkitan Islam dari zaman dahulu lagi cukup terbukti sehingga terdapat kisah yang dirakamkan di dalam kalamullah.WANITA KINI

Peranan wanita cukup luas, meliputi pelbagai bidang khususnya yang berhubung kait dengan fitrah wanita itu sendiri. Dari sudut akidah, akhlak dan masalah yang tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh Islam. Wanita atau lebih khususnya, muslimah seharusnya mengambil langkah permulaan yakni, perlu mensucikan fikrah dan perwatakan daripada pengaruh budaya barat. Juga perlu tahu dengan jelas cara untuk menangkis serangan-serangan kebatilan dan syubhat terhadap Islam. Perlu ditegaskan, tugas mendaulatkan Islam bukan hanya kewajipan Kaum adam.
Selain itu, Muslimah juga perlu jelas fitrah kejadian dan ketetapan Rabb, mengapa wanita harus menerima separuh daripada bahagian kaum lelaki dalam masalah hak waris? Mengapa saksi seorang wanita itu, dianggap separuh dari lelaki? Harus, perlu dan mesti cukup jelas tentang hakikat ini, tiada lagi keraguan yng menyelimuti benak fikiran. Bukan lagi masanya untuk wanita keliru dengan hakikat kejadian dan mempersoalkan perkara-perkara yang telah termaktub begitu. Tidak wajar lagi wanita yang ingin memacu gerakan dakwah, melengkapi arena perjuangan, terpengaruh dengan kenyataan-kenyataan sonsang pihak barat yang ingin menyerang pemikiran kaum mislim kini. Wanita kini harus mempunyai pendirian teguh, mantap, tidak boleh terikut-ikut seperti halnya lalang yang ditiup angin.
Nabi Muhammad s.a.w bersabda,
"Janganlah kamu menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian dan berkata, 'Aku ikut saja sepertiorang-orang itu. Jika mereka baik, aku pun baik; jika mereka jahat, aku pun jadi jahat.' Tetapi teguhkan hatimu dengan keputusan bahwa jika orang-orang melakukan kebaikan, maka aku akan mengerjakannya; dan jika orang-orang melakukan
kejahatan, maka aku tidak akan mengerjakan.Di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan, semua penetapan dan perintah ditujukan kepada kedua pihak, lelaki dan wanita, kecuali yang khusus bagi salah satu dari keduanya. Maka, kewajiban bagi kaum wanita di dalam keluarganya ialah menjalankan apa yang diwajibkan baginya.Wajib bagi setiap wanita (para isteri), iaitu membantu suaminya dalam menjalankan perintah agama, mencari rezeki yang halal, menerima dan mensyukuri yang dimilikinya dengan penuh kesabaran, dan sebagainya.
Wajib pula bagi setiap ibu, mengajar anak-anaknya taat kepada Allah, yakni dengan menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya, serta taat kepada kedua orang tuanya. Kewajiban bagi setiap wanita terhadap sahabat-sahabat yang seagama, iaitu menganjurkan untuk membersihkan akidah dan tauhidnya dari pengaruh di luar Islam; menjauhi fahaman yang bersifat merosak dan menghancurkan sendi-sendi Islam dan akhlak yang luhur, yang diterimanya melalui buku, majalah, filem, dan sebagainya.

Harus diketahui pula, bahwa suara pertama dari kaum wanita dalam menguatkan dakwah dan risalah Muhammad saw. Ialah suara Khadijah binti Khuwailid r.a. kepada Rasulullah saw.:
"Demi Allah, Tuhan tidak akan mengecewakan engkau sama sekali. Sesungguhnya engkau bersilaturrahim, menghubungi keluarga dan mengangkat beban berat, memberi kepada orang yang tidak punya, menerima dan memberi (menghormati) kepada tamu, serta menolong orang-orang yang menderita."
Orang pertama yang berperanan sebagai syuhada ialah Ummu Amr binti Yasir Ibnu Amar yang bernama Samiah, dia bersama suaminya disiksa, agar mereka keluar dari agama Islam.
Tetapi mereka tetap bertahan dan sabar, sehingga dia mati syahid bersama suaminya.
Ketika Rasulullah saw. melintasi mereka, dan melihat mereka dalam keadaan disiksa, lalu Rasulullah saw. berkata kepada mereka, "Sabarlah wahai Al-Yasir, sesungguhnya kita nanti
akan bertemu di surga."

MAHASISWI???

Lalu, Apa pula kewajipan sebagai mahasiswi. Sebagai salah satu elemen dalam populasi masyarakat kampus sudah pasti mahasiswi muslimah mempunyai peranan yang besar dalam kebangkitan Islam di kampus. Tambahan pula, jumlah pelajar wanita lebih ramai berbanding lalaki, pastinya peranan golongan dalam gender yang sama amat dituntut. Isu-isu yang berlegar dalam kalangan wanita harus diselesaikan. Kampus juga medan persediaan muslimah untuk siapkan diri terjun ke masyarakat luar yang sarat dengan masalah-masalah dan isu-isu wanita yang perlukan pembelaan dan perhatian. Hakikat penciptaan wanita yang cukup berbeza sifatnya dengan lelaki, sudah tentu amat sukar difahami karenahnya oleh kaum adam. Lantas, muslimah perlu bangkit berperanan. Dalam agenda penyebaran dakwah dan islah, sudut pemikiran muslimah yang agak berbeza dengan muslimin menjadi pelangkap kepada perancangan strategi dakwah yang mantap.

(Kenyataan dan hakikat ini lah yang memberatkan kepala, memikirkan tugas, tanggungjawab dan peranan yang harus ditanggung dan sudah pasti akan dipersoalkan dihadapan Allah kelak. Hanya keyakinan yang teguh kepada janji Allah sahaja yang menjadi penguat untuk meneruskan langkah.)
“Kerana Kamu Muslimah, Doa jadi akar kekuatan.
Kerana Kamu MUslimah, Malu Sebagai Dahan IMAN,
Kerana banyak godaan, harga diri mahkota kemenangan,
Jangan Terus Diam, Teruslah Berjuang”
-mesej dari sahabatku, Aminah di Terengganu-

Rujukan : Fatwa Al-QaradhawiSrikandiMuda...

Category: | 2 Comments

2 comments to “Peranan Anda Di Mana?”

  1. mahasiswi (muslimat) harus ada corak pemikiran yang berbeza dengan wanita-wanita muslim kampus lain. kerana populasi kalian sudah menjangkaui kaum adam. maka tanggungjawab kalian lebih besar demi menjaga wanita-wanita muslim agar tidak terlibat dalam gejala tidak sihat dalam kampus. caranya siapkan diri dengan ilmu dan didiringi semangat dan bukannya semangat tanpa ada pengisian ilmu yakni ilmu-ilmu fadhu. sahabatku aku yakin dirimu mampu mencipta satu momentum mahasiswi kearah keintelektualan....segalanya-galanya mulakan dengan ilmu

  1. syukran sahabat... momentum itu perlu ada pencetusnya... walau ilmu belum menjangkau permintaan pasaran, semangat yg ada perlu diguna sepenuhnya untuk terus memacu tenaga bangkit dan terus bangkit,... mendalami ilmu juga perlukan semangat yang membara agar kesungguhan merealisasi impian ummah.. salam mujahadah...